Open call noorderlicht

 

 

Open Call (NL/EN): Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 – Generation Z
On the verge of a new alphabet ((OPEN CALL IN ENGLSIH : VIA THIS LINK)

Tijdens het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020 staan het denkkader en de energie van generatie Z centraal, de jongste generatie wereldburgers. De manier waarop zij interacteren met hun dystopische toekomstperspectief is een bron van uiteenlopende emoties. Een beerput en een wensbron tegelijk, met groots en meeslepend activisme, en sluimerende ontwikkelingen die vaak onder de radar blijven. Door in te boren op deze verhaallijnen wil Noorderlicht de toekomstbespiegelingen van de nieuwe generatie inzichtelijk maken en spiegelen aan die van voorgaande generaties.

X en Y versus Z
De oudsten van Generatie Z zijn midden jaren negentig geboren. Vanzelfsprekend zijn zij de opvolgers van de generaties die met de letters X (1960 – 1980, Pragmatisten) en Y (1980 – 1995, Millenials) worden aangeduid. X en Y kun je ruwweg beschouwen als hun grootouders en ouders, die hun erfenis doorgeven aan een nieuwe generatie. In de ogen van Z zijn zij de verantwoordelijken voor de staat waarin de aarde en maatschappij zich bevinden.

De pogingen van X en Y om het toekomstbeeld van hun kleinkinderen en kinderen een hoopvoller wending te geven, lijken voort te komen uit een individuele belevingswereld die ze met de paplepel is ingegoten: soms gesmoord door de maalstroom van het systeem en vooral vechtend tegen de druk om te presteren. Maar zij zijn ook degenen die de dialoog zijn opgestart en het inzicht doorgeven aan de nieuwe generatie.

(Stereo)typering
Volgens marketeers en sociologen bestaat generatie Z uit digitale wereldburgers die zich geen voorstelling kunnen maken van een wereld zonder internet en smartphones. Het is de eerste generatie die van jongs af een oneindige hoeveelheid informatie op een armlengte afstand tot haar beschikking heeft, maar zich ook bewust is van de problematische verhouding ervan met de waarheid. Zij maakt op dit moment het begin mee van de vierde industriële revolutie, waarin techniek arbeidsverhoudingen en het wezen van de mens zélf op zijn kop zet, in het volle besef van de vraag wie daarvan de vruchten mag plukken.

Zoals algemeen bekend is Z doordrongen van klimaatdreigingen en de gevolgen van een uitgeputte natuur. Zij zijn niet beladen met bewuste herinneringen aan 9/11 of een tijd zonder oorlog tegen het terrorisme. Het is de generatie die te maken heeft met een groeiende economische kloof die weinig vertrouwen biedt op een stabiele toekomst.

Het nieuwe alfabet
Maar hoe staat het met generatie Z? Met werkdrukproblematiek zijn ze goed bekend, en over een terugval in nationalistische kleingeestigheid kunnen ze ook meepraten. Zelfverrijking en de uitholling van de aarde zitten ze steeds vaker in de weg, en zelfs met de laatste letter van het alfabet, die naargeestige letter Z, hebben ze issues. Ze zijn de jongvolwassenen die zich in de fysieke wereld moeizamer tot elkaar verhouden en worstelen met de wetenschap dat hun werkelijke leven niet hetzelfde is als het leven dat zij in de schermwerkelijkheid hebben gecreëerd.

Maar een groot deel van de generatie stookt elkaar via social media op en gaat collectief de straat op om verandering teweeg te brengen. Hand in hand wordt gestreden voor een nieuwe balans, een evenwicht tussen de krachten die de toekomst op deze planeet moeten waarborgen. Als er één ding duidelijk is voor de jongvolwassenen dan is het wel dat het huidige systeem niet meer voldoet, dat het nieuwe alfabet moet beginnen met een hoofdletter A, en alles in het werk moet worden gesteld om dat voor elkaar te krijgen.

Z en de toekomst
Z ruimt doortastend op en maakt haast van inclusiviteit – verhoudingen verschuiven naar een gelijkwaardiger samenleving en misstanden worden met een activistische attitude aangepakt. Onderwerpen als de-kolonialisatie, gendergelijkheid en body positivity zijn aan de orde van de dag, en dat is nog maar het begin. Er groeit een dialoog die geografie overstijgt en de global north en global south met elkaar verbindt. Het stijgt boven de mens uit en gaat over gelijkwaardigheid tussen mens, dier en ding.  

Voor Z is het optreden tegen ons antropocentrische wereldbeeld essentieel voor het voortbestaan van onze maatschappij. Hierdoor is niets meer vanzelfsprekend en moet ieder onderdeel van het huidige systeem tegen het licht worden gehouden. De grootste strijd, de post-humanistische strijd tegen het systeem, moet nog worden gevoerd. 

Kortom
Generation Z gaat over de realisatie van een keerpunt, over het tot stand brengen van een basis voor een nieuwe toekomst, en over het nemen van verantwoordelijkheid. Het gaat over een activistische strijd tegen het systeem van het verleden en het in praktijk brengen van nieuwe denkbeelden. Generatie Z is in dit verhaal de personificatie van een omslag in denken en handelen, waaraan alle generaties mee zullen moeten doen. De protagonist van het laatste en het eerste uur. Zij is de opmaat naar een nieuw alfabet. 

INZENDINGEN 

Collectieve beweging
Om een beeld te schetsen van de processen die gaande zijn willen we niet alleen een beroep doen op fotografen en kunstenaars die tot Generatie Z behoren. Een collectieve beweging is passend bij de geest van het onderwerp. Iedereen is welkom om bij te dragen aan het aansnijden en aanscherpen van de onderwerpen die onze aandacht verdienen: alle generaties, individuen dan wel collectieven. Dit geldt ook als je mening anders is dan hiervoor geschetst, als je vindt dat andere ingrediënten van het verhaal of andere existentiële behoeftes op de voorgrond zouden moeten komen. We roepen dan ook iedereen op, ook als het de eerste keer is dat je iets in wil sturen voor een Open Call of als je praktijk de fotografie voorbijgaat, om je grenzen letterlijk en figuurlijk te verleggen. 

Samenstelling
Generation Z wordt samengesteld door gast-curator Robert Jan Verhagen in nauw overleg met het Noorderlichtteam. Het festival zal een mix van eigen onderzoek en inzendingen omvatten. Noorderlicht verwelkomt voorstellen van fotografen, lens-based kunstenaars en curatoren uit alle delen van de wereld. Aan fotografie grenzende kunstvormen zoals digitale media, video of VR zijn ook nadrukkelijk gevraagd, evenals werk waarin fotografie een dialoog met alle mogelijke andere media aangaat.

Deadline: Voorstellen kunnen worden ingediend tot 20 februari 2020. 

Richtlijnen voor inzendingen
Inzendingen voor de open call zijn gratis. Geselecteerde kunstenaars ontvangen een vergoeding volgens de Nederlandse richtlijnen voor kunstenaarshonoraria bij groepstentoonstellingen. Noorderlicht onderschrijft de Fair Practice Code voor werk in kunst, cultuur en creatieve industrieën. 

Inzendingen kunnen worden ingediend via pandora@noorderlicht.com. Stuur grote bestanden via een service voor bestandsoverdracht zoals WeTransfer. Inzendingen moeten visueel materiaal bevatten in de vorm van afzonderlijke JPG-afbeeldingsbestanden met een lengte van ten minste 1500 pixels, een duidelijke beschrijving van het project plus een synopsis van ± 100-150 woorden, waarom je denkt dat het bij het thema past, een c.v., een korte bio, en extra achtergrondinformatie waar nodig. Video’s graag inzenden in een preview-formaat, gecomprimeerd en niet meer dan HD resolutie, maar wel op volle lengte. Geef indien mogelijk voorbeelden van eerdere tentoonstellingen en installaties van het ingediende voorstel of van vergelijkbare presentaties van je werk. 

Lees de Exhibition FAQ voordat u uw inzending indient om de selectieprocedure en de voorwaarden voor de productie van uw werk te begrijpen. Inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging en in een later stadium nieuws over de selecties. Voor vragen over uw inzending kunt u contact opnemen met Robert Jan Verhagen: robertjan@noorderlicht.com. 

Het Noorderlicht festival
Generation Z is de 27ste editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival en vindt plaats van 20 juni tot en met 20 September 2020.  Museum Belvédère in Heerenveen is partner en hoofdlocatie, dit wordt aangevuld met locaties in Heerenveen en Leeuwarden. 

Noorderlicht is een internationaal podium voor kunstenaars die fotografie en belendende media in al haar verhalen, vormen en veranderingen inzetten voor de verbeelding van hun betrokkenheid bij de maatschappij.
www.noorderlicht.com

Robert Jan Verhagen
Tot de jaarwisseling van 2018/2019 was Robert Jan Verhagen curator en directeur van LhGWR in Den Haag. LhGWR stond bekend om haar talentbegeleiding en een programma met lens-based media dat vanuit het perspectief van beeldende kunst werd benaderd. Sinds enkele maanden is hij werkzaam als onafhankelijk curator en adviseur, en Noorderlicht is er trots op dat zij Verhagen aan zich heeft weten te binden.
www.robertjanverhagen.nl

Lees de Exhibition FAQ voordat u uw inzending indient om de selectieprocedure en de voorwaarden voor de productie van uw werk te begrijpen. Inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging en in een later stadium nieuws over de selecties. Voor vragen over uw inzending kunt u contact opnemen met Robert Jan Verhagen: robertjan@noorderlicht.com.

Het Noorderlicht festival
Generation Z is de 27ste editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival en vindt plaats van 20 juni tot en met 20 September 2020. Museum Belvédère in Heerenveen is partner en hoofdlocatie, dit wordt aangevuld met locaties in Heerenveen en Leeuwarden.

Noorderlicht is een internationaal podium voor kunstenaars die fotografie en belendende media in al haar verhalen, vormen en veranderingen inzetten voor de verbeelding van hun betrokkenheid bij de maatschappij.
www.noorderlicht.com