Rond de jaarwisseling blikt Foto-agenda terug op een vliegende start van het gelijknamige platform, dat in het culturele seizoen 2018/2019 het levenslicht zag. Met maar liefst 85.000 unieke bezoekers in het eerste jaar en alle gezaghebbende (foto)musea en galeries zoals Kahmann en fotobrancheverenigingen als deelnemende partijen, is Foto-agenda in één jaar uitgegroeid tot een gezaghebbend fotografie platform.

Met de publicatie van een zevenhonderdtal fototentoonstellingen en –evenementen, afkomstig van enkele honderden spelers in Nederland en België, levert Foto-agenda ook het bewijs dat het aanbod in de professionele fotografie zeer groot, rijk en even versnipperd als gevarieerd is. En dat de agenda nodig is om het overzicht te behouden: de redactie heeft er een dagtaak aan.

Het belang om dat aanbod -net zoals bij film, dans, theater of muziek gebruikelijk is- op één plaats samen te brengen en het voor het publiek te ontsluiten is evident. Zowel vanuit het publiek als vanuit de organiserende instellingen bezien. Maar ook uit cultureel, maatschappelijk –er is ook veel documentair en journalistiek werk- en vanuit kunstzinnig perspectief is het belang van de fotografie te groot om het aanbod geen verzamelpodium te bieden.

Het overzicht geeft daarbij goed weer wat er in de maatschappij en in de fotografie speelt. Naast persoonlijke (beeld)verhalen, ging veel aandacht ging uit naar thema’s als gender, het rijzende water, identiteit, klimaat, vervuiling, vluchtelingen, subculturen en cultureel (beeld)erfgoed. Ook is te zien dat de vervaging tussen fotografie en andere grafische (kunst)disciplines doorzet, met cross-overs naar installaties, performances, films, tekenen en schilderen.

Naast het publiek weet ook de pers Foto-agenda te vinden, getuige ook een artikelaanhef in de Volkskrant van November 2019 (foto bovenaan artikel).

Subsidieverstrekker Pictoright ziet met deze resultaten aanleiding om een laatste gereduceerde financiële bijdrage te leveren in de aanname dat een starterssubsidie met dergelijke bezoekersaantallen niet langer nodig is.

Foto-agenda staat daarmee voor de opdracht om de organisaties in het veld én het bedrijfsleven om een bijdrage vragen in de wens eenieder dit veelbezochte podium te kunnen blijven bieden.