Waarom foto-agenda? Fotografie verdient een eigen (promotie) platform, een niet-vluchtig overzicht: een portal

Als muziek, film, dans en theater hun agenda’s in media kennen, waarom Fotografie niet? Het professionele aanbod is groot, gevarieerd en rijk. Maar versnipperd. Fotografie en beeldtaal reiken tot in het hart van onze cultuur, onze dagelijkse communicatie en in de beeldvorming van elkaar, de maatschappij en de wereld om ons heen: te mooi én te belangrijk om het geen platform te geven. Via één portal kan ieder weten en genieten van het brede aanbod dat anders versnipperd via 100-en nieuwsbrieven en in fracties van het aanbod via snel vervliegende recensies tot het publiek zou komen. Foto-agenda biedt hier de oplossing voor. En kiest daarin voor samenwerking en co-creatie met de fotografie: fotografen, musea, galeries en aanverwante organisaties. Velen sloten zich aan, u ook?

Missie: fotografie verbreiden en (een divers) publiek aanspreken en betrekken

Foto-agenda brengt de fotografie dichterbij het publiek en andersom. De portal publiceert wat er in Nederland en België in de professionele (gecureerde) fotografie te zien en te doen is: fototentoonstellingen, fotofestivals en -beurzen, artisttalks, lezingen, presentaties, openingen workshops/masterclasses. Maar ook nieuws en oproepen afkomstig van organisaties uit het fotoveld. We zijn een podium van, voor, door deelnemende musea, galeries, festivals en organisaties actief in de fotografie. We ondersteunen de fotografie als geheel steunen: de organisaties, de fotografen en het publiek.

Publicaties: bereik pers en groot publiek voor de duur van de tentoonstelling

Wie op foto-agenda staat, bereikt pers en publiek. We publiceren op de website, social media en via nieuwsbrieven. Foto-agenda is online en offline ook terug te vinden via bladen, websites (zie de lijst hier) De talrijke publicatieplekken garanderen een groot publiek bereik in Nederland en België. Folders in culturele hotspots, foto-events, bij deelnemers en reclame versterken dit. We startten bij de aanvang van het culturele seizoen 2018/2019 en bereiken via de Foto-agenda website reeds meer 230.000 unieke lezers, waarvan er omstreeks 13.000 de Agenda maandelijks meer dan eens gedurende meer dan 1 minuut doornemen; geen toevallige passanten of “clickers”. Het bereik via derden is groter. Lees er hier meer over.

Vrijwilligers houden publicatiekosten laag. Tegenover een kleine bijdrage staat een veelvoud aan attentie-, advertentie- en PR/perswaarde. En bent u deel van de foto community der Lage Landen, tezamen met gezaghebbende collega’s.

Deelnemen aan Foto-agenda: uw fototentoonstelling, -festival, talk/randprogrammering permanent in beeld bij het publiek 

Deelnemen betekent een grotere bekendheid en zichtbaarheid voor de eigen activiteiten en naam, naar een breed publiek in België en Nederland van bezoekers, potentiële kopers, collegae en pers. Omdat publicatie van voor de tentoonstelling tot aan het eind van de looptijd kan, bereikt u het publiek langdurig, i.t.t. een recensie die snel vervliegt.

Daarnaast drukt uw deelname ook uit dat u deel bent van de(ze) foto-community en haar steunt. Het platform is er immers van, voor en dankzij de fotografie. De agenda kan alleen bestaan omdat ieder het (belang ervan) draagt: musea, galeries, en overige foto-instituten.  Deelnemers zetten we daarom in de spotlights. Ze hebben directe redactionele toegang voor hun programmering, oproepen, informatie, aankondigingen, uitnodigingen en worden zichtbaar gepromoot.

Deelname kan in abonnementsvorm -men is dan Participant- of per evenement. Lees hier meer over hetgeen we bieden en vragen of bel: +31 (0)6 15632132.

Wie zitten er achter Foto-agenda?

Foto-agenda is een initiatief van fotokenner Edie Peters (PhotoQ) en uitgever Christophe Rocour en kwam tot stand dankzij steun van ‘de fotografie’: de Musea en enkele toonaangevende galleries in Nederland en België, de visuele auteursrechtenorganisatie Pictoright en DUPHO, de Nederlandse beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Foto-agenda bestaat daarnaast dankzij de deelnemende Participanten, waaronder musea, galeries en foto-instellingen en koepelorganisaties. Sponsoren en adverteerders, bij ons Supporters genoemd, zorgen met de Participanten voor de continuïteit van Foto-agenda.

De Foto-agenda kan niet bestaan zonder de steun van de vrijwilligers: Liza de Vries (social media & nieuwsbrief), Jeroen van Hove (SEA/SEO), Arjen Groeneveld (vormgeving), Christophe Rocour (redactie & overig).