Minister van Engelshoven (OC&W) wil jaarlijks 1,5 miljoen extra subsidie toekennen aan het Nederlands Fotomuseum. Dat heeft zij vandaag (11 Juni) in haar Uitgangspuntenbrief voor de cultuurperiode 2021-2024 bekend gemaakt. ‘Wij zijn verheugd dat de minister de urgentie van de situatie van het Nederlands Fotomuseum, de hoeder van ons fotografisch erfgoed, erkent en hier extra structurele subsidie voor vrijmaakt’, zegt Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum.

Met haar voornemen volgt de minister een advies van de Raad voor Cultuur over het Nederlands Fotomuseum: ‘De raad adviseert om voor het nationale fo-toarchief middelen vrij te maken op de erfgoedbegroting.’ Het museum beheert met ruim 5,5 miljoen objecten, na Naturalis de grootste museumcollectie. Het Nederlands Fotomuseum heeft vanuit de overheid de taak gekregen het foto-grafisch erfgoed van Nederland te beheren en te presenteren. Van de collectie is op dit moment slechts 13 procent geregistreerd en 4 procent gedigitaliseerd. Zoals de Raad voor Cultuur in zijn advies stelt: ‘versterking is nodig om deze organisatie [haar] verantwoordelijkheid in de BIS te kunnen laten nemen en de daarbij behorende taken te vervullen.’

Onder die 4 procent bevindt zich ook de digitalisering van de kleurendia’s van Ed van der Elsken waar het museum nu de tentoonstelling “Lust for Life”mee organiseerde.

Behalve de Rijksoverheid draagt de gemeente Rotterdam bij aan het museum. In 2003 haalde Rotterdam het nationaal fotografiemuseum binnen en ontfermde zich over het museum door de huisvestigingskosten en een deel van het personeel en programmering te subsidiëren. Inmiddels zijn de huisvestingslasten hoger dan de subsidie. Volgend jaar beslist de gemeente over de subsidie voor het museum in de periode na 2021.

Foto boven: Vali Meyers, 1954 / Kleurendia met zwaar aangetaste beeldlaag. Nederlands Fotomuseum / © Ed van der Elsken. Rechts: © Fred Ernst

Review mentormentor Fomu Antwerpen

15 September 2021 @ 10:00 - 13:30 CEST

Workshop shoot beyond the selfie

6 August 2021 @ 10:00 - 17:00 CEST
|Recurring Event (See all)

One event on 6 August 2021 at 10:00

Workshop shoot beyond the selfie

9 July 2021 @ 10:00 - 17:00 CEST
|Recurring Event (See all)

One event on 6 August 2021 at 10:00