Loading Events

Wat is de impact van de alomtegenwoordigheid van beelden op onze ervaring van de werkelijkheid? In samenwerking met het Centraal Museum nodigen we beeldende kunstenaars, fotografen en andere experts op het gebied van beeldcultuur uit om deze vraag gezamenlijk te verkennen.

Hoe komt het dat we bijna alleen maar mannelijke, witte fotorealisten kennen? Wat kunnen we leren over de impact van beeldcultuur van vroeger en nu als we de representatie van Zwarte mensen in beeldende kunst en fotografie onderzoeken?  

De kunstenaars die vaak tot de klassieke canon van fotorealisme gerekend werden vonden dat het onderwerp van hun werk er eigenlijk niet toe deed. Het ging hen om het creëren van een nieuwe schilderstijl waarbij ze de rol van het beeld in de samenleving centraal stelden. Deze kunstenaars waren – met enkele uitzonderingen – wit, mannelijk en Noord-Amerikaans. In de jaren ’60 en ’70 stond er echter tegelijkertijd met hen een generatie kunstenaars op die ook fotorealistisch werkten, maar met een nadrukkelijk geëngageerde beeldtaal. Zij daagden de heersende norm uit en bekritiseerden traditionele representatie van vrouwen en Zwarte mensen.  

Afro-Amerikaanse kunstenaars als Barkley L. Hendricks voelden de taak om de afwezigheid ofwel neerbuigende afbeeldingen van Zwarte mensen in de westerse kunstgeschiedenis te corrigeren. Vernieuwend was Hendricks’ hyperrealistische oog voor de textuur, tint en detail van de zwarte huid. Hij zei hierover: ‘Ik probeer altijd de schoonheid en de verscheidenheid van de huidskleuren die we Zwart noemen aan bod te laten komen.’ Hendricks’ oeuvre is nog steeds van grote invloed op kunstenaars van latere generaties, onder wie Kehinde Wiley en Esiri Erheriene-Essi wier werk ook in Op scherp te zien is. Ook fotografen en andere hedendaagse kunstenaars bieden een kritische blik op onze beeldcultuur in verleden en heden, met aandacht voor de representatie van Zwarte identiteit. 

Gasten van deze editie van ‘De impact van beeldcultuur’ worden later bekend gemaakt. Voorafgaand aan het gesprek vindt een inleidend interview plaats met Esmee Postma, gastconservator van Op scherp, en de gasten worden geïntroduceerd middels een beeldcolumn samengesteld door Femke Rotteveel, directeur van FOTODOK.

MODERATOR

Rubiah Balsem, Directeur en oprichter van Studio Balsem, richt zich op de cruciale rol van kunst en cultuur bij het vormgeven van onze systemen en samenleving. In haar onderzoek naar kunst- en cultuurecosystemen en het integreren van niet-Eurocentrische perspectieven, verkent ze nieuwe wegen in de culturele dialoog. Als strategisch adviseur, bestuurder, curator en lid van advies- en toezichtsraden voor diverse culturele organisaties, waaronder het Buro Stedelijk, OSCAM en Amsterdam Art, streeft ze naar organisaties die nieuwsgierigheid en diverse perspectieven op kunst en cultuur omarmen. Momenteel is Rubiah bezig als kwartiermaker/directeur van een nieuw hedendaags kunstmuseum in oprichting.

Locatie: Centraal Museum – Auditorium (start in de museumwinkel) – Agnietenstraat 1 – 3512 XA Utrecht

Kaartverkoop gaat via het Centraal Museum:

Prijs €19,50 (regulier)
€11 (studentenkaart en CJP)
€3 (Museumkaart, VriendenLoterij VIP-KAART, Vriendenpas, ICOM, Rembrandtkaart, U-Pas

NB Het ticket voor het event is tevens geldig als toegangsticket voor het museum op deze dag. Je kunt daarmee op eigen gelegenheid de tentoonstelling bekijken voor of na het event.

Graag aanmelden via deze link.

Share This Story, Choose Your Platform!