Loading Events

Waar in musea vrouwen veelal het onderwerp zijn van een kunstwerk, als muze, draait het project WOMXN het geheel juist om: vrouwen hebben de regie gekregen. Hoe zien zij zichzelf? Hoe willen zij geportretteerd worden? Wat is relevant in hun ogen?

Voor het project WOMXN. heeft fotograaf Sebiha Öztaş 23 vrouwen geselecteerd om de kracht die ze uitstralen en hun maatschappelijke bijdrage aan de stad Rotterdam. De titel verwijst naar de meer inclusieve spelling van vrouwen; ook van mensen die zich identificeren als vrouw.

Je kunt je afvragen of het wel nodig is om je uitsluitend op vrouwen te richten. Vrouwen zijn tenslotte overal te zien: vrouwen werken in verschillende functies, vrouwen zijn vertegenwoordigd in bladen en in media. Maar als we beter inzoomen, zien we dat het percentage vrouwen dat kunst maakt, of fotograaf is, aanzienlijk kleiner is in musea.

Vaak zijn vrouwen het object van de kunstenaar. Voor de verkoop van producten worden mooie vrouwen meestal ingezet om bijvoorbeeld mode te verkopen of te benadrukken wat het schoonheidsideaal is. Uiteraard is het een eer om mooi op een foto te staan en iemands muze te zijn, maar de vrouw is veel meer dan dat!

In dit project hebben de vrouwen de regie gekregen over de wijze waarop zij geportretteerd willen worden, hoe zij zich willen uiten en wat hen inspireert. Want wie bepaalt wat relevant is? Voor die inspiratie kozen de geportretteerden een foto uit de Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Het resultaat toont een prachtige verscheidenheid aan unieke vrouwen.

WOMXN. opent op woensdag 8 maart 2023, Internationale Vrouwendag, en is op de 1e verdieping van het museum te zien tot in het najaar.

Sebiha Öztaş
Sebiha Öztaş is een creatieve, ruimdenkende geest die haar fotografische kwaliteiten tentoonspreidt om maatschappelijke en documentaire fotografie op een prikkelende wijze over te brengen. Geboren in het Oude Westen te Rotterdam werd haar filosofie ‘alle mensen zijn één’ gevormd door het multiculturele karakter van de buurt. Haar passie voor fotografie, met een bloeiende professionele carrière als fotograaf tot gevolg, ontstond al in haar jeugdjaren. Op dertienjarige leeftijd kreeg zij haar eerste camera in handen gedrukt om deze daarna nooit meer los te laten. Haar tante Zehra, fervent fotograaf, was haar grote voorbeeld. Deze jarenlange ervaring is de motor achter Sebiha Öztaş’ perfectionisme en gedrevenheid als fotograaf.

WOMXN. is geïnitieerd door Handan Aydın, in samenwerking met Sebiha Öztaş. De tentoonstelling is onderdeel van het project Van ons allemaal, voor ons allemaal waarin het Nederlands Fotomuseum manieren onderzoekt om samen te werken met verschillende groepen. Dit project is mogelijk gemaakt door Fonds 21.

Share This Story, Choose Your Platform!