Loading Events
  • This event has passed.

“Regards de Femmes” (Door de ogen van vrouwen) werpt een nieuwe blik op de vrouwelijke fotografen die in de collectie van Astrid Ullens de Schooten Whettnall vertegenwoordigd zijn. Deze hartstochtelijk toegewijde Belgische verzamelaar, die haar Stichting in een Brusselse volkswijk heeft opgericht, besteedt al haar energie aan het promoten en helpen van kunstenaars van allerlei slag.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van A Stichting leek het Astrid Ullens de Schooten Whettnall vanzelfsprekend om met name de vrouwelijke artiesten van de collectie in de schijnwerpers te zetten. Zo wordt het door een vrouw verzamelde werk van vrouwelijke fotografen tentoongesteld door een vrouwelijke curator.

De expositie laat een open, gemeenschappelijke geschiedenis zien, die wordt verrijkt met de blik van kunstenaressen van diverse disciplines, die het medium fotografie gebruiken voor specifieke projecten. De negentien vrouwen hebben veel gemeen: ze zetten zich allen in voor hun gemeenschap, willen codes doorbreken, grenzen verleggen en kwesties rondom sociale rechtvaardigheid, vrouwelijkheid en het milieuvraagstuk bespreekbaar maken.

De tentoonstelling zet zich ook in voor een wereldwijd perspectief, met Latijns-Amerikaanse artiesten als Yolanda Andrade, Luz María Bedoya, Kattia García Fayat en Graciela Iturbide en historische fotografen als Diane Arbus, Helen Levitt en Lisette Model. Ook de Duitse fotografie is in de collectie vertegenwoordigd, met de series van Andrea Geyer en Ursula Schulz Dornburg en werken van het echtpaar Gabriele en Helmut Nothhelfer – welke voor het eerst worden tentoongesteld, net als de kleurendrukken van de Italiaanse Francesca Gardini. Het project, dat de werken van o.a. de Canadese Moyra Davey, de Amerikaanse Zoe Leonard, de Zuid-Afrikaanse Jo Ractliffe en de Duitse Martha Rosler samenstelt, wil de aandacht vestigen op de historische contexten die invloed hebben gehad op erkenning van vrouwelijke kunstenaars: deze hebben de erkenning van vrouwen in de kunst een kader heeft gegeven, bevorderd of beperkt.

Tenslotte getuigt het werk van de grote Amerikaanse portretfotograve Judith Joy Ross van haar inzet voor activisten en voortijdige schoolverlaters. Haar werk werd overigens tien jaar geleden tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van de Stichting. Elk op hun eigen manier geven deze vastberaden, baanbrekende en unieke kunstenaressen uitdrukking aan een vorm van verzet tegen normen van sociale, gender of politieke aard. Zij herinneren ons eraan dat wij in een tijdgebonden universum leven, en dat het hedendaagse de onuitwisbare maar ook vluchtige sporen draagt van onze geschiedenis, waar we goed naar moeten blijven kijken. Tekst: Béatrice Andrieux, curator van de tentoonstelling.

Met de werken van: Adriana Lestido, Andrea Gayer, Diane Arbus, Francesca Gardini, Gabriele und Helmut Nothhelfer, Graciela Iturbide, Helen Levitt, Jo Ractliffe, Judith Joy Ross, Kattia García Fayat, Lisette Model,Luz María Bedoya, Martha Rosler, Moyra Davey, Paz Errázuriz, Tarrah Krajnak, Ursula Schulz-Dornburg, Yolanda Andrade, Zoe Leonard.

Fondation A / A Stichting geeft een catalogus uit van de tentoonstelling Regards de Femmes.

Photo credits aankondiging: Judith Joy Ross, Ora Knowell, Protesting the U.S. War in Iraq, March on Washington, Washington, DC, 2007, © Judith Joy Ross, avec l’aimable autorisation de la Galerie Thomas Zander, Cologne

Share This Story, Choose Your Platform!