Loading Events

Na de dood van zijn kat was Elliot Ross geïntrigeerd door de foto die zijn vrouw had opgehangen: waaraan dacht het dier op het moment van de opname? Had het doelbewust naar de lens van het fototoestel gekeken? Verschilt het bewustzijn van een dier echt zoveel van dat van een mens? Uit die vragen ontstond de reeks Animal, waarvoor Ross dieren in de hele wereld fotografeerde. Bij het bewerken van zijn beelden wiste hij bewust de sporen van hun omgeving, wat resulteert in krachtige en onomwonden portretten, die soms voor een destabiliserende confrontatie zorgen.

Share This Story, Choose Your Platform!