Loading Events
  • This event has passed.

In de praktijk van Alexey Shlyk & Ben Van den Berghe staat het spannende spel tussen fotografisch beeld en architecturale ruimte centraal. Ze combineren nieuwe beelden en documentatie van eerder werk om steeds weer andere totaalinstallaties te maken. Zo dompelen ze bezoekers onder in bevreemdende, desoriënterende omgevingen. Ze maken daarbij gebruik van analoge en digitale beeldtechnologieën, waardoor de grenzen tussen fysieke en virtuele werelden vervagen. De complexe relatie tussen mens en technologie is dan ook een terugkerend thema in hun werk.

Het voorbije jaar ontwikkelden Shlyk & Van den Berghe, in samenwerking met Atelier Oh, een modulair systeem om snel en intuïtief maquettes te bouwen, aan te passen met beelden, af te breken en opnieuw te bedenken. Deze toegepaste werkwijze voedt hun onderzoek naar de relatie tussen beeld en ruimte. Hun fotografische en architecturale experimenten in de maquettes leggen ze vast op beeld. Die opnames worden op hun beurt bewerkt en gebruikt in tentoonstellingen. Het resultaat is een continue herinterpretatie, die sterk inspeelt op zintuiglijke percepties.

De titel Backspace brengt enkele van deze elementen samen. In de tentoonstellingszaal wordt een achterliggende ruimte gesuggereerd – bestaat die echt of is het een illusie? Achterruimtes zijn vaak ook verstopplaatsen, zoals rommelkamers in huis of diepe krochten van het internet. Daarnaast is de backspace op een toetsenbord de terugtoets, die voorgaande tekens wist. In het verplaatsen van de cursor schuilt beweging, in het verwijderen schuilt het verbeelden, telkens opnieuw.

Deze tentoonstelling is het resultaat van een artistieke opdracht in het kader van de COVID19-werkbeurs die het FOMU in het voorjaar van 2020 uitschreef als antwoord op de coronamaatregelen, die vele fotografen en kunstenaars hard getroffen hebben. Voor de selectie werkt het FOMU samen met experten uit het artistieke en fotografische veld. Alexey Shlyk & Ben Van den Berghe werden door Eline Verstegen voorgedragen. In dat kader kregen nog vier andere kunstenaars een werkbeurs van het FOMU: Hélène Amouzou, Aurélie Geurts, Mous Lamrabat en Joud Toamah.

 

Share This Story, Choose Your Platform!