Loading Events
  • This event has passed.

Deze zomer staat Vincen Beeckman niet enkel met een solo-expo in FOMU, hij is ook de centrale gast van de volgende masterclass van mentormentor.
Vijf volle dagen verdiep je je in je eigen werk en deel je ervaringen met andere fotografen. In deze masterclass stellen we je rol als fotograaf in vraag. We focussen op fotoprojecten waarin niet alleen de maker, maar ook het onderwerp een stem krijgt en onderzoeken verschillende manieren om dat verhaal te vertellen. Voor Vincen Beeckman (1973, Brussel) gaat fotografie over ontmoeting, uitwisseling en vertrouwen. Over nemen en teruggeven. Hij schakelt het medium in voor sociale interactie, waarbij de veelal eenzijdige relatie tussen fotograaf en onderwerp resoluut aan de kant wordt gezet. Fotografie om levens en verhalen te valideren, in het bijzonder die van gemarginaliseerde en kwetsbare individuen. 

This summer Vincen Beeckman will not only be at FOMU with a solo exhibition, he will also be leading in the next masterclass of mentormentor.
For five full days, immerse yourself in your own work and share your experiences with other photographers. In this masterclass we will question the role you take on as a photographer. We will focus on photo projects in which not only the maker, but also the subject is given a voice and will explore different ways to tell that story. For Vincen Beeckman (1973, Brussels) photography is about encounter, exchange and trust. About taking and giving back. He engages the medium to facilitate social interaction, resolutely setting aside the often one-sided relationship between photographer and subject. Photography as a way to validate lives and stories, especially those of marginalised and vulnerable individuals.

Meer info / inschrijven – more info / subscribe

Share This Story, Choose Your Platform!