Loading Events
  • This event has passed.

In Bhadralok Building probeert curator Sebastian Rypson de wereld van de Bhadralok (Bhadra = Gentle, Lok = Folk) en hun nakomelingen in het huidige Kolkata (Calcutta, India) fotografisch te herbeelden. Door het prisma van architectuur en het gebruik van stedelijke ruimte, wandelt Rypson door de middenklassebuurten van India (en specifiek Kolkata) en documenteert de stedelijke omgeving die de natuurlijke achtergrond vormde voor wat ooit de meest illustere sociale klasse van Calcutta was, één die de Indiase moderniteit definieerde.

Bhadralok was een overwegend hindoeïstische, sociaal-culturele klasse van hogere kaste die zijn oorsprong vond in Bengalen in het begin van de 19e eeuw, met het Raj-tijdperk Calcutta als natuurlijke broedplaats. Nadat de Britse Oost-Indische Compagnie in 1774 het Hooggerechtshof in Calcutta had opgericht, verving het Engels Perzisch en Urdu als officiële taal. Dit versnelde de teloorgang van de oorspronkelijke islamitische aristocratie van Bengalen en gaf, met de Permanent Settlement Act van 1793, aanleiding tot een nieuwe, voornamelijk hindoeïstische, opgeleide middenklasse. Terwijl het Calcutta-voorzitterschap zich snel ontwikkelde en steeds meer macht en territorium verwierf op het Indiase subcontinent, creëerde de vraag naar lokale bestuurders en bureaucratie een opening voor onderwijs in westerse stijl, nieuwe ideeën en progressief denken. Dit leidde tot wat algemeen bekend staat als de Bengaalse Renaissance (eind 18e tot midden 20e eeuw), gekenmerkt door een sociaal-politiek ontwaken in de kunsten, literatuur, muziek, filosofie, religie en wetenschap.

De Bhadralok – onderscheiden van de landadel (de Zamindars) en de lagere klassen (de Chhotolok) – werden zowel de makers als de protagonisten van een discours over moderniteit in Bengalen en vonden zichzelf als zodanig opnieuw uit als de moderne onderdanen van India. Ze werden de ‘nieuwe aristocraten’ van de Bengaalse Renaissance en waren, ondanks het Britse voornemen om een ​​loyale, ‘inheemse’ koloniale klasse te creëren, fundamenteel in de ontwikkeling en verspreiding van een liberale, progressieve en anti-koloniale ideologie die het fundament blijft van het moderne, onafhankelijke India van vandaag. Ironisch genoeg, met de Onafhankelijkheid werden de Bhadralok steeds meer gezien als intellectueel afstandelijk van de reguliere Indiase samenleving en betekende het uiteindelijk het einde van het Bhadralok-tijdperk en haar vooraanstaande positie als dé intellectuele beweging van India.

In Bhadralok Building wil Rypson onderzoeken hoe deze historische Bhadralok-cultuur de ruimtelijke organisatie van de hedendaagse stedelijke organisatie van Kolkata heeft beïnvloed. Met haar Brits-beïnvloedde architectuur, toegankelijke trottoirs, met bomen omzoomde straten, een nadruk op de scheiding tussen privé en openbaar en een middenklasse-gevoeligheid, is Kolkata een anomalie van functionalisme in vergelijking met de meeste andere Indiase steden. Begin 2020, net voordat de Corona-pandemie de wereld overspoelde, slenterde Rypson door de wijken die de natuurlijke achtergrond vormden voor deze voormalige middenklasse, waarbij hij de gebouwen, de ijzeren roosters en de balkons documenteerde. Fascinerende mengsels van Art Deco, Brutalisme, Fuctionalisme, Kosmisme, Raj-koloniaal en Tropisch Modernisme zijn er in overvloed. En tussen de barsten van de hegemonische stedelijke organisatie van de Britse koloniale overheersing, struikelt hij over de alomtegenwoordige Indiase straatcultuur en openbaar gedrag, de koloniale structuur ondermijnend die aan de basis ligt van deze krioelende stad. Met Bhadralok Building duikt Rypson in de stedelijke herinnering aan wat ooit de belangrijkste sociaal-culturele klasse van India was; De Bhadralok.

 

Sebastian Rypson zal aanwezig zijn bij de opening op vrijdag 25 november, 17:00-19:00 uur in Gallery WM; Elandsgracht 35

Share This Story, Choose Your Platform!