Loading Events
  • This event has passed.

Tot het voorjaar 2021 is National Geographic – Planet or Plastic het thema van de National Geographic fototentoonstelling, een verzameling van journalistieke foto’s over plastic – van productie en gebruik tot zwerfafval. Daarbij zijn ook artistieke foto’s te zien waarmee fotografen aandacht vragen voor het groeiende afvalprobleem en de effecten van plastic op natuur en leefomgeving. Ook toont de expositie foto’s van wetenschappers die het plastic probleem in kaart proberen te brengen en zoeken naar oplossingen voor de vervuiling de oceanen met plastic.

De foto’s in de tentoonstelling zullen een onvergetelijke indruk maken, inspireren en aanzetten tot bewustere omgang met plastic. Kom bijvoorbeeld kijken naar de foto’s van de winkeltjes overladen met plastic artikelen, de golfsurfer in de plasticsoep of de foto van een man en vrouw die een zero-waste lifestyle nastreefden en na twee jaar slechts één jampotje vol onrecyclebaar en oncomposteerbaar afval overhielden.

Wereldfotografie
Fotografie, met name natuurfotografie, speelt al meer dan een kwart eeuw een belangrijke rol in de programmering van het Museon. Onder de noemer Wereldfotografie krijgt het medium een permanente ruimte in het museum en een vaste plek in de programmering. De fototentoonstellingen sluiten aan bij de thematiek van het museum. Met dat doel is het Museon een samenwerkingsverband aangegaan met National Geographic, waarmee het museum qua thematiek nauwe verwantschap vertoont. National Geographic Planet or Plastic wordt getoond in speciale 100 x 100 cm duratrans presentatiepanelen met LED-technologie.

Share This Story, Choose Your Platform!