Loading Events

Tot 29 september 2024 toont Museum Cobra een selectie van werken uit het omvangrijke oeuvre van de fotograaf Pierre Verger (Parijs 1902 – Salvador 1996). Pierre Verger werd geboren in Parijs en vond uiteindelijk zijn thuis in de Braziliaanse stad Salvador. De Pierre Verger – The One That I am Not is een viering van zijn fotografische nalatenschap, zijn hart en zijn onophoudelijke zoektocht naar zelfontdekking. De tentoonstelling toont meer dan 160 werken die hij tijdens verschillende reizen maakten. Het is voor het eerst dat er in Nederland een solo-tentoonstelling te zien is.

“Ik begon te reizen, niet zozeer uit de wens om etnografisch onderzoek te doen of reportages te maken, maar uit de behoefte om afstand te nemen, om mezelf te bevrijden en te ontsnappen aan de omgeving waarin ik tot dan toe had geleefd en waarvan de vooroordelen en gedragsregels me niet gelukkig maakten… Het gevoel dat er een enorme wereld bestond, verliet mijn geest echter niet en het verlangen om die te zien en te fotograferen bracht me naar andere horizonten.”

Over Pierre Fatumbi Verger
Pierre Fatumbi Verger (Paris, 1902 – Salvador, 1996) is een Franse fotograaf, antropoloog, botanicus en schrijver die het grootste deel van zijn leven woont in de stad Salvador in Brazilië. In 1932, na het overlijden van zijn moeder, leert hij fotograferen en neemt het besluit om een reizend bestaan en een non-conformistisch leven te leiden. In de veertien jaar die volgen, fotografeert hij op veel plekken in de wereld. In 1946 vestigt hij zich in Brazilië maar blijft reizen, met name naar Benin, waar hij in 1953 ritueel wordt ingewijd in de Yoruba-religie en als Fatumbi symbolisch herboren wordt. Hij levert met zijn werk en boeken een belangrijke bijdrage aan de algemene kennis over de Afrikaanse diaspora. Vanuit een traditioneel antropologisch gezichtspunt houdt hij niet voldoende afstand tot de mensen die hij bestudeert, een absolute voorwaarde voor het vakgebied, en raakt hij “inheems”. Dat wil zeggen, hij verblijft tussen de mensen die hij bestudeert en wordt als het ware een van hen. Het enige wat hij wil is samenleven met de mensen bij wie hij zich op zijn gemak voelt, niet om ze te bestuderen, maar gewoon om ze te observeren, naar ze te luisteren en aan hun leven deel te nemen.

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!