Loading Events
Onderzoek verschillende verhaallijnen, perspectieven en mogelijkheden om jouw persoonlijk verhaal te vertellen op een manier dat het ook anderen aanspreekt. In deze masterclass word je uitgedaagd om met een brede blik naar je werk te kijken en te experimenteren met je archief of een onvoltooide reeks.

Ruth Van Beek (1977, Zaandam NL) spreekt ons collectief geheugen aan door een archief van oud formeel beeldmateriaal tegenover eigen creaties te plaatsen. Het vertrouwde tegenover het abstracte, het dode tegenover het levende. De verzameling krijgt zijn ware betekenis wanneer ze in boekvorm verschijnt. Het is daar, in de spanning tussen wat verborgen wordt en repetitief getoond, dat je als kijker met het werk resoneert en tot ontroering wordt gebracht.
 
deadline voor aanmelden > 20 JUNI 2024


Explore different narratives, perspectives and possibilities to tell your personal story in a way that it also appeals to others. In this masterclass you will be challenged to look at your work from a broad perspective and experiment with your archive or unfinished series.


 Ruth Van Beek (1977, Zaandam NL) appeals to our collective memory by juxtaposing an archive of old formal imagery with her own creations. The familiar versus the abstract, the dead versus the living. The collection takes on its true meaning when it appears in book form. It is there, in the tension between what is hidden and repetitively shown, that as a viewer you resonate with the work and are moved to emotion.

deadline to apply > JUNE 20TH 2024

During a five-day masterclass, you will be challenged to strengthen your competences and to enhance your identity as a photographer. It can be the start of a new project or the continuation and completion of unfinished work from your archive. We will explore different story lines, perspectives and possibilities to tell your personal story in a way that it also appeals to others. We will dig deep to find your motivation, we will encourage you to experiment, to ignite your energy and to share our personal experiences and guide you in this process. We conclude the masterclass with an open atelier.

Share This Story, Choose Your Platform!