Loading Events
  • This event has passed.
Jean-Pierre Point (1941-2023) maakte zeefdrukken waarbij hij subtiel speelde met de relaties tussen kleuren en een bijzondere sensualiteit aan de materie toekende om op deze manier het dagelijkse leven in een nieuw daglicht te plaatsen. De tentoonstelling il y a quelque chose de beau dans les objets qui nous entourent. (Er zit iets moois in de dingen om ons heen) brengt een vijftigtal werken samen die in de periode vanaf de jaren ’70 tot het eerste decennium van de 21ste eeuw gemaakt werden. Het zijn werken die intieme momenten in het gezinsleven van de kunstenaar vastleggen en die de eenvoudige schoonheid van het alledaagse, die zo vaak genegeerd of vergeten wordt omdat we erin ondergedompeld zijn, in de verf zetten.

Jean-Pierre Point is afkomstig uit Doornik en draagt een naam die al vooruitwijst naar de zeefdruk. In 1968 ontdekt hij deze druktechniek waarbij gekleurde punten op elkaar geplaatst worden. Hierdoor kan hij series maken en wat hij “beelden van beelden” noemt vermenigvuldigen door foto’s te herwerken. In deze periode maakt hij deel uit van de kritische bewegingen van mei 1968 die de uniformisering van gedragingen door de massamedia en op artistiek gebied het economische model dat gebaseerd is op de commercialisering van unieke voorwerpen afwijzen.

Jean-Pierre Point maakt dus deel uit van een grote beweging voor de democratisering van de kunst, waarbij ernaar gestreefd wordt om kunstwerken ruim te verspreiden in talrijke exemplaren en op deze manier in te gaan tegen het elitaire karakter van galerijen en musea. Het meest bekende voorbeeld is Suites Prisunic, een initiatief van Jacques Putman; verzamelingen van originele afdrukken van bekende kunstenaars worden verkocht voor 100 Franse frank (ongeveer 15 €) in de grote winkels met dezelfde naam. Point volhardt en speelt ambulante verkoper in de straten. Hij hangt affiches op waarop hij zijn zeefdrukken aan lage prijzen bij hem thuis te koop aanbiedt in de hoop de markt van de gevestigde kunst te kunnen omzeilen.

“Mijn zeefdrukken maken deel uit van mijn reflectie over de status van het origineel en de vele exemplaren in onze culturele consumptie. Bepaalde werken zijn uniek en niet-reproduceerbaar; dat is het geval voor zowat de hele schilderkunst sinds Lascaux. Er zijn echter andere rijke en waarachtige artistieke disciplines waarbij reproductie vanaf het begin af aan inherent is aan de kunstvorm. Niemand zegt: “Ik heb een echte Fellini gezien.” Niemand zegt na een concert: “Ik heb een echte Beethoven gehoord.” (…) Een uniek exemplaar of vele exemplaren… Het echte probleem bestaat erin een authentieke uitdrukking te onderscheiden van een product zonder ziel en om te leren om te reflecteren over dit probleem.” Jean-Pierre POINT, Conversation avec Vincent Cartuyvels, Éditions tandem, 2010

In verschillende teksten die als manifest fungeren stelt Jean-Pierre Point ook de visuele opmaak van de periode aan de kaak, die de blik verarmt door de kijkgewoonten. Zijn hele zeefdrukpraktijk is dan ook een poging om de blik uit te nodigen om alle kleurschakeringen en poëtische nuances van de artistieke reproductie te ontdekken. We kunnen zo onder een zeefdruk die hem toont in zijn atelier met de muren vol met zijn werken, lezen:

“(…) ik heb ontdekt dat elke foto in oneindig veel variaties uit elkaar kan barsten. Mijn werk bestaat erin om zulke variaties te produceren, d.w.z. om met drie negatieven honderden verschillende beelden te drukken. Ik wil u graag deze beelden tonen (…) U kan deze eindeloze variaties van een fotografisch beeld ondervinden. Ze zijn bevrijd van de conventies van de reproductie: beelden produceren, of ze bekijken, is ook een manier van leven en impliceert een wijziging in onze mentale gewoonten.”

____

Curator: Pierre-Olivier Rollin
Tentoonstelling van 18.02 tot 23.04.2023
Vernissage op 17.02.2023

Share This Story, Choose Your Platform!