stadsarchief-amsterdam-foto-agenda

Jaarlijks subsidieert het Stadsarchief drie documentaire fotoseries. Fotografen worden uitgenodigd om vóór 1 mei 2019 een plan in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. Projecten kunnen tot 10.000 EU gehonoreerd worden.

Sinds 1972 laat het Stadsarchief Amsterdam consequent en op artistiek niveau de stad, haar bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen en voor latere generaties te bewaren. Al meer dan 200 fotografen ontvingen de opdrachten.

Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd. De resultaten (drie series van circa 20 afdrukken) worden toegevoegd aan de rijke collectie documentaire foto-opdrachten van het Stadsarchief. Deze collectie, te zien in de beeldbank van het Stadsarchief, omvat inmiddels meer dan 6500 opnames.

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 1 mei 2019 om 9.00 uur ‘s ochtends plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een (voorlopig) plan van uitvoering, een begroting en een curriculum vitae (indien per post alle in vijfvoud). Het plan kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit.

Gelieve géén foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren. In de week van 14-17 mei 2019 zal de eerste selectie van kandidaten bekend zijn en worden fotografen bericht. En uiterlijk 28 juni 2019 zullen de geselecteerde fotografen voor de opdracht bekend worden gemaakt.

De projectopzet kan per e-mail (in PDF of Word) vertsuurd worden naar: verwerving@stadsarchief.amsterdam.nl, o.v.v. documentaire foto-opdrachten 2019

Voor inlichtingen: de heer Jan de Klerk, Jan.Klerk@amsterdam.nl

Over de documentaire foto-opdrachten van 2018: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/foto-opdrachten/

Foto bovenin: laureaat in 2018, Gerald van der Kaap, project Sexyland

Masterclass Geert Goiris

4 augustus 2020 - 8 augustus 2020

Webinar Ernst Coppejans

1 juli 2020 @ 19:00 - 21:30 CEST