Noorderlicht nodigt kunstenaars en collectieven uit die werken met fotografie en andere media uit de beeldcultuur om werk in te zenden voor het 2023 festival. Noorderlicht staat voor diversiteit en inclusie en verwelkomt inzendingen uit de hele wereld, van kunstenaars uit alle stadia van hun carrière. We staan ook open voor work in progress, zo lang het naar verwachting vóór aanvang van het festival voldoende ontwikkeld is voor een publiek.

Noorderlicht Fotofestival
Het Noorderlicht Fotofestival 2023 vindt van 26 augustus tot en met 26 november 2023 plaats op verschillende locaties, vooral in de provincies Groningen en Friesland. Het thema REGENERATE gaat in op de toenemende druk van enorme wereldwijde uitdagingen en de gevolgen daarvan voor ons samenleven. Het festival toont de stem van kunstenaars die dit gevoel van urgentie zichtbaar maken en verhalen delen over hoop en een verse start.

Met het fotografische kijken als vertrekpunt, richt het festival zich op het hele spectrum van het beeld, zowel analoog als digitaal: van computer-gegenereerd beeld tot aan virtuele, gemengde en augmented reality, installaties en projecties. Deze reikwijdte past bij het pluriforme karakter van de hedendaagse beeldcultuur.

Regenerate
Met REGENERATE als thema, brengt het festival van 2023 werken samen die de veranderingen onderzoeken waarmee onze moderne samenleving wordt geconfronteerd. Het gaat over het herstellen en opnieuw smeden van de relaties met onszelf en anderen, met onze directe omgeving en de wereld waarin we leven. Het gaat over werken aan de algehele verbetering van onszelf en onze samenleving.

Veel mensen voelen zich in de wereld van vandaag ontheemd. Regeneratie betekent dat we onszelf en de wereld zien als opgebouwd rond wederkerige relaties waar alle partijen baat bij hebben. Zo’n hernieuwd wereldbeeld betekent dat mensen (inclusief hun technologische verworvenheden) en andere levende wezens binnen de ecosystemen van de wereld van elkaar afhankelijk zijn, voor hun gezondheid, welzijn en voortbestaan.

Door projecten tentoon te stellen die zich op dit nieuwe denken richten en er een open discussie over mogelijk te maken, wil het festival vrijuit vragen stellen over waar we naartoe willen en hoe daar te komen. Over de tijd waarin we leven en de tijd die nog moet komen. Veranderende relaties met de natuurlijke wereld, met de maatschappij en met onszelf komen alle aan bod in REGENERATE.

Inzendingen
Noorderlicht nodigt kunstenaars en collectieven uit die werken met fotografie en andere media uit de beeldcultuur om werk in te zenden voor het 2023 festival. Noorderlicht staat voor diversiteit en inclusie en verwelkomt inzendingen uit de hele wereld, van kunstenaars uit alle stadia van hun carrière. We staan ook open voor work in progress, zo lang het naar verwachting maar voldoende ontwikkeld is voor een publiek, voor aanvang van het festival.

Samenstelling
De festivalcuratoren zijn Eefje Ludwig en Michelle Kasprzak. Zij worden ondersteund door Noorderlicht hoofdcurator Wim Melis. We streven ernaar om de geselecteerde werken in verschillende settings te presenteren: galerie, publieke ruimte, online, etc. We waarderen werken die hun onderwerp op zo’n manier aanpakken dat een dialoog geopend wordt en betrokkenheid vanuit een breed publiek mogelijk is.

Deadline
Inzendingen zijn welkom van nu tot 19 september 2022.
Klik hier voor alle informatie, aanmeldingsrichtlijnen en presentatie eisen

Portfolio Review mentormentor in Gent/Brussel/Antwerpen

18 October 2023
|Recurring Event (See all)

One event on 15 September 2023 at 00:00

One event on 22 September 2023 at 00:00

One event on 11 October 2023 at 00:00

One event on 18 October 2023 at 00:00

One event on 1 October 2023 at 00:00

Portfolio Review mentormentor in Gent/Brussel/Antwerpen

11 October 2023
|Recurring Event (See all)

One event on 15 September 2023 at 00:00

One event on 22 September 2023 at 00:00

One event on 11 October 2023 at 00:00

One event on 18 October 2023 at 00:00

One event on 1 October 2023 at 00:00

.tiff talks 2023

6 October 2023 @ 20:00 - 23:00 CEST