Fotodok Lighthouse open call

Lighthouse is een nieuw programma van Fotodok en staat in het teken van de aankomende tentoonstelling  With the Memories of Others , met als  thema het collectief geheugen en de rol van beeld daarin.  Fotodok roept afgestudeerden uit 2019 op om te reageren.

Maximaal 10 alumni krijgen een startbudget van €500 om aan Lighthouse deel te nemen en krijgen een half jaar lang begeleiding om een nieuw projectplan te ontwikkelen.Uit deze groep wordt een selectie gemaakt van makers die dit plan in 2020 ook daadwerkelijk gaan uitvoeren onder begeleiding van FOTODOK en daar een aanvullend budget van 2500 euro voor krijgen.

Naast theoretische, visuele en financiële ondersteuning krijgen deelnemers ook (technische) begeleiding en een inspiratieprogramma om een project te ontwikkelen en uit te werken tot een volwaardig plan.

Lighthouse deelnemers krijgen daarnaast kosteloos toegang tot de volledige programmering van With the Memories of Others voor verdieping rond de subthema’s van de tentoonstelling, zoals de tien Taferelen avonden en twee FOTODOK Book Clubs.

Deadline voor het aanmelden (max. twee A4’tjes met motivatie, cv en portfolio) voor dit programma is 2 september 23 uur 59 via lighthouse@fotodok.org. Het programma start begin Oktober en eindigt in Septmeber-November 2020 met een Tentoonstelling van de Lighthouse deelnemers.

Meer informatie over wat er geboden en gevraagd wordt:  https://www.fotodok.org/lighthouse/