Loading Events
  • This event has passed.

Over de hele wereld komen verhalen voor een alles vernietigende watermassa: de zondvloed. Met de tentoonstelling Zondvloed nu laten negen fotografen zich inspireren door dit oeroude en universele verhaal. Welke betekenis heeft het verhaal van de zondvloed anno nu?

Zondvloed en de actualiteit
De negen fotografen, zowel opkomend als gevestigd, gingen voor het Bijbels Museum met deze vraag aan de slag. In hun werk geven de fotografen hun visie op het zondvloedverhaal. Het resultaat: divers werk met als rode draad reflectie en maatschappijkritiek. Behalve dat zij de vloed als dreiging zien, is er bij de fotografen ook ruimte voor hoop.

De fotografen hebben zich mede laten inspireren door zeven verhalenvertellers uit de christelijke, joodse en islamitische tradities.

Van Oetnapisjtim tot de Ark van Noach
Verhalen over de totale vernietiging van de wereld zijn van alle tijden, en komen voor in vele culturen en religies. De zondvloed wordt voor het eerst vermeld in het Mesopotamische Gilgamesj epos (ca. 1200 v. Chr.) waarin Oetnapisjtim samen met zijn gezin, hun vee en talloze andere dieren en zaden van gewassen de zondvloed overleeft.

Het bekendste verhaal over de zondvloed is het verhaal van Noach uit het eerste Bijbelboek Genesis. God straft de mensen voor hun slechtheid en het leiden van een verderfelijk leven met een allesvernietigende vloed. Noach krijgt de opdracht van God om een ark te bouwen om zijn gezin en van ieder diersoort één of zeven paar van deze zondvloed te redden. God sluit vervolgens een verbond dat er nooit meer een zondvloed zou komen. De regenboog dient als teken van dit verbond.

Meer over Zondvloed nu
Kom meer te weten over Zondvloed nu via onze publicatie en mini-documentaires met onder meer interviews met de fotografen en verhalen van de verhalenvertellers. De publicatie is verkrijgbaar voor €22,50 in de museumwinkel, bij Fotolab Kiekie en bij diverse boekhandels in Amsterdam. De mini-documentaires worden vertoond op zaal, en zijn te zien op onze website bij onze blog en bij de fotografen en verhalenvertellers in het zijmenu.

Zondvloed nu in het land
De tentoonstelling Zondvloed nu is tot en met 17 juni te zien in het Bijbels Museum, en reist vervolgens door naar de Kloosterkerk in Den Haag (zomer 2018) en de Grote Kerk in Zwolle (najaar 2018).

Share This Story, Choose Your Platform!