Loading Events

Aankomend voorjaar presenteert Foam Next Level met Jonathas de Andrade. Jonathas de Andrade (Maceió, Brazilië, 1982) combineert feit en fictie in zijn oeuvre. Hij gebruikt geënsceneerde scenario’s, die in samenwerking tot stand zijn gekomen, om gelaagde verhalen te vertellen. Deze verhalen zijn geworteld in het grondgebied en de geschiedenis van Brazilië, met name in de Nordeste (de noordoostelijke regio). De verhalen weerspiegelen de stemmen van degenen die minder gehoord zijn en worden verteld door middel van fotografie, video en installatie. De onderliggende thema’s gaan vaak over machtsverhoudingen, klasse en ras.

Share This Story, Choose Your Platform!