Loading Events

Communicatie 1953
De eerste drie maanden is de tentoonstelling ‘communicatie tijdens en na de ramp van 1953’ te bezichtigen, waarin de kwetsbaarheid van onze communicatie te zien is. Tijdens de Watersnoodramp valt de communicatie op veel plekken weg. Angstig en afgezonderd blijven de mensen in het rampgebied achter. Door radiozendamateurs, vissersschepen en andere hulpverleners is een noodnetwerk opgezet waardoor hulpverlening op gang kon komen. De tentoonstelling vindt in de buitenruimte bij het museum plaats.

Ook nu is communicatie een zwakke schakel bij natuurrampen, waardoor hulpverlening wordt bemoeilijkt. De fototentoonstelling sluit aan bij een nieuw tentoonstellingsonderdeel in het museum over communicatie tijdens de Watersnoodramp, wat we hopelijk binnenkort ook weer aan publiek kunnen tonen.

#Water
In de nieuwe serie van de Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch, bekend van ‘Zeeuws Meisje’, speelt de bewustwording over water de hoofdrol. Wat gebeurt er als de dijken breken? “Mensen zijn enorm verbaasd als ik ze vertel dat in een woonwijk als de Mortiere in Middelburg 4,5 meter water zou staan bij het breken van de dijken” zegt Rem, als hij over zijn nieuwe project vertelt. Met dit project wil hij mensen bewust maken van onze kwetsbaarheid in relatie tot water en mensen prikkelen om de dialoog hierover aan te gaan.

Het Watersnoodmuseum is fors geraakt door de maandenlange sluiting van het museum. Voor de coronacrisis ontving het museum jaarlijks 100.000 bezoekers. Door middel van een digitaal museum wordt geprobeerd om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken. Nu er weer voorzichtig over versoepelingen wordt gesproken, kijkt het museum verder om bij heropening bezoekers zoveel mogelijk te spreiden.

Bewustwording
Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum, kijkt uit naar de nieuwe tentoonstellingen. “Met deze tentoonstellingen in het buitengebied kunnen we weer doen waar we goed in zijn: het vertellen van verhalen over 1953. Maar ook het creëren van bewustwording over water vandaag de dag en met betrekking tot zeespiegelstijging” aldus Louwerse.