Loading Events
  • This event has passed.

Bildhalle Amsterdam heeft het genoegen de solotentoonstelling “Monuments” van de Zwitserse kunst- enaar en fotograaf Douglas Mandry (Genève, 1989) te mogen presenteren. Mandry is geïnteresseerd in de technologische mogelijkheden van de fotografie, vooral met betrekking tot het vangen van tijd, evolutie en natuurlijke fenomenen.

In zijn lopende fotoserie “Monuments”, waarvoor hij de Foam Talent Award 2020 won, komen al deze elementen bijeen. Bewegend tussen historische analoge en hedendaagse technieken, schept Mandry zijn eigen wereld van beelden.

De serie “Monuments” gaat over de relatie tussen technologische evolutie en klimaatverandering. Mandry verzamelt vroegtwintigste-eeuwse beelden van gletsjers en drukt deze af op stukken geotextiel die een seizoen op Alpen- gletsjers hebben gelegen en gebruikt worden om het smeltproces te vertragen. Door het oude lithografieprocedé ontstaat er een dubbele boodschap: de historische beelden — als vervagende herinneringen uit de gouden eeuw van het Zwitserse toerisme — worden onderdeel van huidige technologische pogingen om een niet meer bestaand verleden te bewaren.

Een ander aspect van de serie zijn de fotogrammen, waarvoor Mandry diep de Zwitserse Alpen in trekt. Hij verzamelt daar stukken ijs die door geotextielen worden beschermd tegen verwarming. De ijsbrokken worden in een zelfgemaakte grootformaat camera geplaatst waarin een stuk onbelicht kleurenfotopapier zit. Dankzij speciale sluiters in de houten camera wordt het licht door het ijs naar het papier geleid. Het smeltende ijs laat sporen na op het papier dat soms pas dagen later in de donkere kamer wordt ontwikkeld. Zo wordt het proces van verdwijnen fotografisch geregistreerd.

Zijn werk zal worden getoond tijdens de reizende tentoonstelling Foam Talent 2020, die Amsterdam, Parijs en Berlijn aandoet, en tijdens verschillende groepstentoonstellingen op internationale fotobeurzen als Photo London, Photo Basel en de Unseen Photo Fair.

In 2021 tonen Amsterdam Art en Bildhalle gezamenlijk een groot retrospectief van Mandry’s recente en oudere werken in de Amsterdam Art Gallery bij Capital C, te zien tot 6 juni 2021.

Douglas Mandry over de serie “Monuments”:
“De serie “Monuments” komt voort uit een onderzoek naar smeltende gletsjers in Zwitserland. Ik verzamel natuurlijke en door mensen gemaakte materialen die te maken hebben met pogingen om een proces te stop- pen dat de mens zelf heeft veroorzaakt. Ik documenteer verschillende tijdperken en beeldtypologieën waarmee ik een beeldconstellatie creëer. Ideeën van tijd en evo- lutie, zowel in fotografische technologieën en natuurlij- ke fenomenen, blijven in mijn werk samenkomen.”

DOUGLAS MANDRY
Douglas Mandry (Zwitserland, 1989) is een kunstenaar die in Zürich woont en werkt. Hij behaalde een Bachelor in zowel Visuele Communicatie als Fotografie aan de Universiteit voor Kunst en Ontwerp ECAL in Lausanne. Sinds zijn afstuderen werd Mandry voor meerdere prijzen genomineerd, waaronder de Paul Huf Award en de Swiss Federal Design Award, en werd hij uitgeroepen tot Foam Talent 2020.
Zijn werk is onder meer tentoongesteld bij Photo London, Photo Basel, Unseen Photo Fair, Foam Amsterdam en Kunstmuseum Wien. Bildhalle heeft vier solotentoonstel- lingen van zijn werk georganiseerd in 2016, 2018, 2020 en 2021.

Mandry’s werkwijze vormt een antwoord op de digital- isering van fotografie en de bijbehorende technologische acceleratie. Hij schiet zijn uitgangsbeelden altijd analoog en intervenieert daarna handmatig in het beeld, door his- torische fotografische procedés toe te passen of door te knippen en te plakken.

“Verleidelijk mooi qua kleurgebruik, vormverscheidenheid en materiaalkeuze terwijl het tegelijkertijd conceptueel geraffineerd is wat betreft onderwerpskeuze en fotograf- ische procedés: de uitgangspunten voor Douglas Mandry, die in 2013 naar Zürich verhuisde, zijn verschijnselen uit de werkelijkheid en experimenten met diverse fotografische technieken. De kunstenaar creëert zijn eigen beeldw- erelden door te pendelen tussen historische analoge en hedendaagse digitale beeldmethoden. Natuurobservaties en onderzoek naar hedendaagse onderwerpen versmelten met zijn reflecties over fotografie, documentatie versmelt met abstractie en de rede met sensualiteit. Conceptuele strengheid en experimentele vrijheden zijn in balans in Mandry’s werk en de autonome natuur van fotografische procedés levert toevallige resultaten op: het onvoorziene ontmoet intentie en idee. En zo verkrijgen complexe zaken poëtische allure. In elk werk zit een raadsel vervat dat ons uitdaagt om onze waarneming van de realiteit en de real- iteit van het beeld te bevragen.”