Loading Events
  • This event has passed.

Dit project werd verwezenlijkt in het district Bamako, hoofdstad van Mali, tijdens 3 reizen tussen april 2013 en april 2015. Centraal staat « het leven van de straatkinderen van Bamako », een toenemend verschijnsel in West-Afrika. Tijdens mijn eerste reis (april tot juni 2013) kon ik het eerste deel van dit werk realiseren via de Malinese vereniging «Sinjiya-ton Mali», die zich inzet voor de sociale en professionele rehabilitatie van straatkinderen.

Samen met de verantwoordelijken van deze vereniging organiseerden we ateliers fotografie zodat de kinderen hun dagelijkse leven aan de hand van foto’s, tekeningen en verhalen in beeld konden brengen Een tiental kinderen tussen 11 en 16 jaar namen deel aan het project. Een aantal ervan leefden in de opvanghuizen van de vereniging, anderen zouden binnenkort worden opgenomen.
De meisjes woonden buiten het centrum.

Moussa, een opvoeder van de vereniging, nam de psychologische opvang van de kinderen voor zijn rekening, evenals de getuigenissen van de « Bambara ». Hij speelde tevens de rol van bemiddelaar tussen de kinderen en mezelf. Tien kinderen werden uitgerust met een fototoestel en woonden in het centrum enkele technische lessen bij over analoge fotografie (laboratoriumbezoek, noties over licht, standpunt, kijken, enz.), en een aantal tekenateliers.

Samen met Moussa organiseerden we individuele gesprekken in de vorm van dialogen en vrije commentaren bij de filmrolletjes en tekeningen, zo konden we de boekjes van bijschriften voorzien. Tijdens mijn tweede reis (oktober 2014 tot januari 2015), zette ik het project voort met drie kinderen die de vereniging de rug hadden toegekeerd om terug op straat te gaan leven. Omdat ik hun spoor bijster was, ging ik in de straten van Bamako naar hen op zoek. Na ze te hebben gevonden, lieten we de ateliers en gesprekken doorgaan daar waar de kinderen leefden. Tijdens mijn derde reis (februari tot april 2015) maakte ik nachtelijke portretten van de straatkinderen in Bamako. Hierbij werd ik bijgestaan door drie van de kinderen met wie ik reeds gewerkt had tijdens mijn twee vorige reizen.

Ze waren een grote hulp bij de verwezenlijking van dit project, zowel wat de opnamen betrof als wat de ontmoetingen met andere kinderen aanging. Dit werk is terug te vinden in het laatste boekje
(nr. 9). Het project bestaat uit 9 boekjes en 1 lexicon: 8 boekjes met beelden en teksten van de kinderen, 1 boekje met mijn foto’s, waarvan een gedeelte bij Contretype is tentoongesteld, en 1 lexicon waarin de Malinese cultuur wordt gecontextualiseerd.

Voor deze boekjes maakte ik zelf een selectie tussen de beelden en de getuigenissen. Ik hoop trouw te zijn gebleven aan de intenties van de kinderen.

– ARNOLD GROJEAN , Project gestart en gedeeltelijk uitgevoerd door de “Sinjiya-ton Mali” vereniging in Bamako en met de hulp van de ESA “Le 75”.