Edie Peter door Koos Breukel geportretteerd

Foto-agenda bereikte in haar eerste jaar meer dan 60.000 lezers, waarmee het fotografieplatform terugblikt op een succesvolle start in het culturele seizoen 2018/2019.

Met het grote bereik voorziet Foto-agenda in de behoefte van het brede, fotografie liefhebbende publiek dat door de bomen het bos in het professionele fotografiecircuit niet goed meer ziet. Het overstelpende aanbod aan fototentoonstellingen en -evenementen in Nederland en België is ook terug te zien in de zeshonderdtal publicaties (tentoonstellingen, festivals, talks, openingen, lezingen, masterclasses,…) op Foto-agenda in het eerste jaar. Het bezoekerspubliek scrollt overwegende door het aanbod in de overzichten van Foto-agenda, precies wat een agenda beoogt.

Oprichters Edie Peters (PhotoQ Bookshop / PhotoQ) –inzet foto- en uitgever Christophe Rocour startten het initiatief een jaar eerder en wisten met steun van het Pictorightfonds het platform te lanceren. Om de website te realiseren werkten ze deels vrijwillig deels als werkstudent en werden ze in het lanceringsjaar ondersteund door een team van vrijwilligers dat, na de overname van PhotoQ (met Edie Peters) door World Press Photo, is uitgebreid.

Hoewel het platform nog niet volledig zelfstandig kan bestaan, bieden de hoge bezoekersaantallen en groeiende bekendheid goede perspectieven op steun uit bedrijfsleven en participanten. Foto-agenda wil in cultureel seizoen 2019/2020 doorgroeien naar meer dan honderdduizend unieke bezoekers. Deels ligt autonome groei daar aan ten grondslag en deels de promotie-inspanningen met en in het veld.

Zo gaat Foto-agenda starten met “Photomaps of..”, gedrukte stadskaarten die het publiek in combinatie met de website gidsen in het grootstedelijke fototentoonstellingen en -evenementen aanbod. Daarnaast zullen social media en nieuwsbrieven intensiever worden ingezet om het publiek te informeren. Voorzichtig wordt ook gekeken naar een Engelstalige versie en expansie naar andere landen, nadat Foto-agenda nog steviger in de Lage Landen geworteld is.

Foto: Copyright Koos Breukel 2019 (in de reeks ‘Kopstukken uit de Kunstwereld’ voor het Parool)