Loading Events
What if | de toekomst van het noordelijk.
Begin dit jaar hebben SIGN en Noorderlicht vanuit een gemeenschappelijke belangstelling voor de ontwikkeling van het noordelijk landschap het onderzoeksproject ‘What If’ in het leven geroepen. Kunstenaars Linde Ex en Aebele Trijsburg hebben zich de afgelopen maanden beziggehouden met de vraag: hoe ziet het toekomstig noordelijk landschap eruit? Aanvankelijk begonnen zij samen met het onderzoeksproces. Gaandeweg sloegen Linde en Aebele twee onafhankelijke richtingen in, waarvan de uitkomsten samen gepresenteerd worden.

Linde Ex gaat uit van een toekomstscenario waarin de dijken verdwijnen en mensen gaan leven met de getijden. Ze is vooral geïnteresseerd in het wisselen van perspectief: wat als we de maat van het kleine (bodem)leven even vanzelfsprekend vinden als de menselijke maat? Zo maakte Linde maquettes van een radiale terp – gebaseerd op historisch onderzoek – en plaatste deze langs de vloedlijn op vier plekken aan de kunst van Friesland en Groningen. Daar beïnvloeden bodemleven, slib en zeewater de maquettes, waarbij de vormgeving van het landschap door de zee uitvergroot wordt. De observaties van de maquettes, beïnvloed door het wad, vormen het uitgangspunt voor het creëren van een futuristisch scenario en nieuwe werken voor de eindpresentatie.

Aebele Trijsburg richt zich op de menselijke factor in de vorming van het landschap. De strijd tegen het water is volgens hem exemplarisch voor de mythes dat Nederland door ons is gemaakt, dat wij het water onder controle hebben en dat het land zonder onze ingrepen half verdronken zou zijn. Dat beeld is volgens Aebele aan hervorming toe. De oorzaak van zeespiegelstijging ligt in de eerste plaats bij de mens zelf, die het land door bebouwing in een soort badkuip heeft doen veranderen. Om op de lange duur te investeren in slimme oplossingen is een omslag in ons denken nodig, bijvoorbeeld door de bodem van Nederland te laten meegroeien met het waterpeil en door natuurlijke barrières te versterken. Met zijn werk voor ‘What If’ hoopt Aebele mensen bewust te maken van de noodzaak van deze cultuuromslag.

Linde Ex
Linde Ex (Nijmegen, 1983) is geïnteresseerd in de sporen van niet-menselijke werelden die vaak worden genegeerd of over het hoofd worden gezien. Ze werkt vanuit een breed onderzoeksperspectief en werkt graag samen met kunstenaars uit andere disciplines en wetenschappers, die haar stimuleren om de dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Zo kwam ze al tot het maken van video’s, installaties, tekeningen en boeken. Materiaalonderzoek is ook een belangrijke manier om een ​​onderwerp in haar werk te benaderen. Linde Ex is in 2018 afgestudeerd aan master Frank Mohr Instituut MADtech, Groningen.

Aebele Trijsburg
Voortdurend op zoek zijn naar betekenis is in de ogen van Aebele Trijsburg (Barchem, 1991) een essentieel ingrediënt voor begrip van ideeën als waarheid en goedheid. Dit proces levert werk op dat tegelijkertijd verhalend en vreemd is. Het verhalende karakter moedigt interpretatie aan, de surrealistische kant blokkeert de weg naar duidelijkheid. Aebele Trijsburg maakt schilderijen, objecten, sculpturen, foto’s en is in 2013 afgestudeerd aan Academie Minerva, Groningen.

————-

Artist in Space
Dit project vindt plaats in het kader van Artist in Space, het talentontwikkelingsprogramma van de Noordenaars (platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland).

TOEGANG is gratis. Mondkapje verplicht en men kan een kaartje reserveren via deze link