Loading Events

De enorme toename van de hoeveel geproduceerd afval is één van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd.

Volgens een recent rapport van de Wereldbank zal de hoeveelheid afval dat geproduceerd wordt in de wereld tegen 2050 met 70% toenemen indien er geen drastische maatregelen worden genomen. Vooral plastic afval zal duizenden jaren lang schade blijven toebrengen aan rivieren, oceanen en andere ecosystemen. Deze situatie is in de context van de pandemie alleen nog maar verergerd.

Momenteel wordt 34% van al het afval geproduceerd in ontwikkelde landen (waar slechts 16% van de wereldbevolking woont).

In samenwerking met het fotoagentschap MAPS wijdt Géopolis een tentoonstelling aan dit belangrijke vraagstuk. De tentoonstelling omvat twee fototentoonstellingen en één educatieve tentoonstelling ontworpen door Géopolis en ONG Bellona.

Tentoonstellingen:

Wounded rivers – Gaël Turine/MAPS

Geologische droom – Simona Ghizzoni /MAPS

De tentoonstelling is open van 5 december tot 20 december voor het publiek evenals van 4 januari t/m 14 februari. In januari en februari is te tentoonstelling ook open op reservering (op verzoek van scholen en groepen).

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd met steun van Brussels international