FOTO FESTIVAL NAARDEN

ALS KIJKEN NIET MEER VANZELFSPREKEND IS
Fotografie voor slechtziende en blinde mensen bij FotoFestival Naarden

FotoFestival Naarden (FFN) besteedt dit jaar aandacht aan de groep slechtziende en blinde mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is een fotografietentoonstelling te bezoeken. In samenwerking met Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, brengt FFN werk van een aantal blinde fotografen onder de aandacht en laat meer dan dertig werken van de fototentoonstelling The Art of Living zien aan slechtziende en blinde mensen door middel van een audiodescriptie techniek. Bij het Bestuurs- en Bedrijfsgebouw van Koninklijke Visio in Huizen zijn schoolportretten van slechtziende en blinde leerlingen te zien gemaakt door Hans de Kort.

‘The Art of Living’ als kijken niet vanzelfsprekend is

Op vier locaties van het FotoFestival Naarden zijn foto’s ‘vertaald’ met speciale audiodescriptie techniek. Er is op de vloer een speciale mat aangebracht met reliëf zodat de locatie van de foto herkend wordt en er is een QR-code bij de foto geplaatst. Door de app te scannen met de smartphone kan iedereen luisteren naar het verhaal van de foto. Dit is specifiek bedoeld voor slechtziende en blinde mensen, zodat zij zich een beeld vormen van de foto, maar ook voor ziende mensen is het een interessante toevoeging aan het beeld.

Blinde fotografen

Fotografisch vormgever Daphne Wageman, die korte tijd haar gezichtsvermogen verloor, heeft haar ervaringen met het project BlindZicht in beeld gebracht. Zij wil met BlindZicht blinde mensen een beleving meegeven in geluid, tast en geur, zij kunnen een eigen interpretatie van het werk krijgen door het te visualiseren. Voor ziende mensen zijn er dan ook nog de beelden, een mooie toevoeging.

Naast werk van Wageman is er werk te zien van de fotografen Hannes Wallrafen en Sytske Oosthoek, beiden blind. Wallrafen is blind geworden door een erfelijke oogziekte LOA en Oosthoek door diabetes type I.

Het werk van deze drie fotografen is te zien in voormalig tuincentrum Van der Roest en deels op buitenlocatie bij Visio aan de Amersfoortsestraatweg 180 in Huizen (grenzend aan de Huizerweg in Bussum).

Lezing

Hannes Wallrafen geeft tijdens FotoFestival Naarden een lezing over zijn werk ‘Van de Tijd en de Tropen’, op 1 augustus in Podium DeMess. In deze lezing vertelt Hannes aan de hand van geprojecteerde beelden over het ontstaan van dit project. Hij licht toe hoe een fotograaf de rode draad voor zijn verhaal ontdekt en hoe zijn gelijknamige fotoboek tot stand kwam.

Portretfoto’s Visio-leerlingen

Naast de audiodescriptie en het werk van deze drie fotografen zijn er bij Visio prachtige portretfoto’s van leerlingen van de Visio-school te zien. De school was vroeger op het terrein van Koninklijk Visio gevestigd. De portretten zijn gemaakt door fotograaf Hans de Kort.

Tot slot tonen slechtziende en blinde mensen die bij Visio een training fotografie volgden hun werk.

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

In Nederland zijn zo’n 350.000 mensen met een visuele beperking. Koninklijke Visio biedt revalidatie, advies, zorg, wonen, dagbesteding en onderwijs aan mensen die blind of slechtziend zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben in heel Nederland.

Historische locatie

Visio bestaat sinds 1808. Op het terrein aan de Amersfoortsestraatweg is Visio vanaf 1932 aanwezig. Hier begon Visio als Instituut tot Onderwijs aan Blinden, een instituut waar de leerlingen ook verbleven. Pas decennia later krijgt het onderwijs aan slechtziende leerlingen ook gestalte en worden zorg en revalidatie zelfstandig aangeboden. Vanaf midden jaren zeventig wilden steeds meer ouders hun blinde kinderen thuis laten wonen en onderwijs laten volgen op een reguliere school. Momenteel ondersteunt Visio 80% van de mensen met een visuele beperking vanuit de thuissituatie of in het regulier onderwijs. Voor extra begeleiding heeft Visio landelijk vijf scholen, diverse woonvoorzieningen en revalidatielocaties, verspreid door Nederland.

Meer informatie op www.visio.org of volg Koninklijke Visio op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of Instagram.

Dit project is mede tot stand gekomen met steun van het Prins Bernard Cultuur Fonds en Stichting Novum.

Het festival start op 3 juli en eindigt op 29 augustus 2021. Kaarten worden online verkocht via de website van het festival www.fotofestivalnaarden.nl. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10:30 uur tot 17:00 uur.

Lezing Hannes Wallrafen: 1 augustus 2021, 15:00 – 16:00 uur, Podium DeMess, A. Dortmansplein 1, Naarden